א.      מבוא
הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבינך.
אנא קרא/י את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
הרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע הפעולה קראת את התקנון ואת/ה מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו.
ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר או החברה בכל עניין הקשור להזמנה, להוראות התקנון או לתנאיו.
כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד אולם הם כמובן מתייחסים גם לגברים.

ב.      אודות החברה והגדרות
אתר האינטרנט בכתובת twentysix26.com (להלן: “האתר”), מופעל ומתוחזק על ידי חברת א.ל 26 אופנה או בשמה המסחרי: TwentySix ח.פ. 515451250 (להלן: “החברה”).
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מגוון סוגי סחורות, בין היתר, פריטי הלבוש, הנעלה, אביזרים נלווים, קוסמטיקה וטיפוח, מוצרי האופנה ועוד (להלן: “המוצרים”) והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
המזמינה – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר (להלן: “הלקוחה” ו/או “המזמינה”), והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:
(א) היותה של המזמינה כשירה לבצע פעולות משפטיות. במידה והמזמינה הינה קטינה, היינו מתחת לגיל 18, או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
(ב) המזמינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות ו/או חשבון פייפאל (PayPal) פעיל.
(ג) המזמינה בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמינה כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: “יום ביצוע ההזמנה”).
החברה תפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהמזמינה הזינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.
זמן אספקת הסחורה בחברת המשלוחים יהיה בין 3-5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
איסוף עצמי מהסניפים יהיה עד יום עסקים אחד מיום ביצוע ההזמנה.
יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי המזמינה, בכתובת שציינה המזמינה בעת הזמנת הסחורה.
בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל:
info@twentysix26.com  או בהודעת וואטסאפ 054-885-4414

ג.       שימוש באתר והוראות כלליות
האתר מציעה לגולשים מגוון שירותים, תכנים ופעולות:
(א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים ו/או שירותים – רשימת פריטים נבחרים ע”י הלקוחה; (ג) שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מן הלקוחה אל חבריה ומכריה באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות; (ד) מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר, אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ה-Facebook או בדף ה- Instagram של החברה. מובהר כי החברה רשאית להגביל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את פרסום המשוב; (ה) תיוג פריט שיבחר ע”י הלקוחה באמצעות רשתות חברתיות; (ו) הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת הלקוחה.
החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת. המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע”מ על פי הדין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח.
החברה רשאית לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את המזמינה יהיה המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו על ידי החברה לפני שהושלמה ההזמנה, המזמינה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את החברה.
עם זאת, מובהר, כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המזמינה תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי זמין של כל הדגמים או הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
החברה עושה כמיטב יכולתה להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע. החברה לא תישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך.
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. החברה רשאית להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, מבלי שתחויב במתן הודעה מוקדמת על כך.
החברה עושה שימוש ברשת החברתית האינסטגרם (Instagram) בתגיות הבאות twentysix26f # – ורואה בשימוש בתגיות שלה כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו ניתן להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטית ו/או בעמוד הראשי. במידה וגולשת אינה מעוניינת בהצגת תכניה באתר החברה, רשאית לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל אמצעי תקשורת שתבחר, והסרת התכנים תתבצע בהקדם האפשרי.
המזמינה מצהירה ומאשרת בזאת, כי היא נותנת לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים המתויגים ומאשרת ומתחייבת כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמה ו/או בתמונתה במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook ו/או בעמוד החברה ב- Instagram, בכל עת וללא כל תמורה שהיא.
החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook ו/או בעמוד החברה ב- Instagram כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר (להלן: “התוכן הפוגע”), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הלקוחה ו/או המשתמשת בשירותים מאשרת כי בעצם החלטתה לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר היא יודעת כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף ה- Facebook ו/או לעמוד החברה ב- Instagram, תהיינה פעולותיה אלה חשופות לציבור.
החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע השמור בו, ואין ולא יכולה להיות למזמינה כל טענה בעניין זה כנגד החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של לקוחה, שהתנהגותה אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

ד.      הרשמה לאתר
טרם ביצוע רכישות באתר, המזמינה נדרשת להירשם לאתר. לאחר ההרשמה, רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.
מילוי מלוא הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה. לשם השלמת הזמנה ביעילות וללא תקלות, המזמינה נדרשת להקפיד למסור את הפרטים המבוקשים במדויק.
פרטי ההזמנה אותם הזינה המזמינה בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.
החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם במידה ובעת ביצוע ההזמנה המזמינה תמסור פרטים שגויים. במקרה כזה בו המוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים ו/או שגויים, המזמינה תחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול.
החברה מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמינה, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.

ה.      ביצוע הזמנות באתר
מיד לאחר ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור על ידי חברות האשראי, תישלח למזמינה הודעה מתאימה על אישור העסקה. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. יודגש כי גם במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולמזמינה לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו, בין אם נזק ישיר או בין אם נזק עקיף אשר נגרם לכאורה למזמינה או לצד ג’. זאת בכפוף לכך שהחברה תשיב למזמינה כל סכום ששילמה או שהחברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.
יובהר כי ייתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כזמין במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי, ולכן לא ניתן יהיה לספק אותו למזמינה. במצב כזה, החברה תפנה אל המזמינה בין אם בהודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ובין אם באמצעות שיחת טלפון, והחברה תציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוחה תקבל את הצעת החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. מקרה בו והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המזמינה, לחילופין החברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.
בעת ביצוע הזמנה, כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון ששימוש את המזמינה למשלוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של המזמינה.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באמצעות האתר אצל החברה.
במידה וכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה או שחברת פייפאל (PayPal) אינה מכבדת את החיוב או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לצורך עדכונה על כך ולצורך השלמת העסקה או ביטולה.
החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי להחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ו.       ביטולים והחזרות
ביטול עסקה שנעשתה באתר תהיה בהתאם לפרק זה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
המזמינה תהיה רשאית לבטל הזמנה שנעשתה באתר באחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול העסקה נדרש לפני שליחת המוצר ללקוחה – ביטול העסקה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה לא כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן על פי החוק.

במקרה שביטול העסקה נדרש לאחר שליחת המוצר אל הלקוחה, על המזמינה לשלוח את המוצר חזרה בשירות שליחים בעלות של 20 ₪, וזאת על חשבון המזמינה. המזמינה תיצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה על מנת לתאם מועד לאיסוף/החלפת הפריטים ע”י שליח. לאחר קבלת הסחורה בחזרה במחסני החברה, יינתן למזמינה זיכוי כספי בהתאם לנהלי משלוחים והחזרות.

במידה והמזמינה מעוניינת לבצע החזרה או החלפה של פריט מכל סיבה שהיא באפשרותה מס’ דרכים:

  1. הגעה לאחד מסניפי הרשת בצירוף חשבונית הקנייה שהתקבלה במייל ולבצע החלפה או קבלת החזר כספי. אפשרות זו אינו כרוכה בתשלום נוסף.
  2. שליח יגיע לאסוף את הפריטים בתיאום מראש תוך 3-5 ימי עסקים בעלות של 20 ש”ח הזיכוי המלא יהיה בקיזוז מערך הפריט או באשראי בקיזוז נוסף של 5% דמי סליקה.
  3. תקבלי קרדיט לקנייה נוספת באתר בסכום הפריט אותו החזרת. כמובן שאם תרצי בכך, תוכלי לקבל זיכוי כספי בהתאם לתקנון החברה. ההחזר הכספי יינתן בניכוי 5% מסכום הרכישה או בניכוי 100 ש”ח-הזול מבניהם. בהחזרת פריט שנקנה בהנחה באמצעות קופון, שווי ההחזר הכספי או הקרדיט באתר, יהיה שווה לסכום ששולם לאחר הנחה.
    5. במידה ולקוחה ביצעה הזמנה בניצול קרדיט ומעוניינת להחזיר פריטים, ראשית סכום הקרדיט יוחזר ללקוחה לחשבונה האישי ושאר ההחזר יועבר למחלקת זיכויים בחברת האשראי.

* פריטים המוגדרים כעדינים, ועלולים להישבר או להינזק בשליחה, ניתן להחזיר בסניף ראשון לציון בכתובת דוד סחרוב 26, ראשל”צ (מול קניון הזהב) עד 14 ימים מיום האספקה.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק יוחד עם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, המזמינה לא תזוכה, לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של מוצר שהוחזר. זאת בלבד, שהחזרת המוצר שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התווית מחוברת למוצר יהיה תוך 14 יום מיום האספקה.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוח הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
לא יינתנו זיכויים כספיים בגין מוצרים שלא שולמו בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. מוצרים אשר נרכשו כחלק ממבצע או בסוף עונה, ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם. מוצרים אשר נרכשו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה באתר, ללא הגבלת תוקף.
במידה ותבוטל עסקה אשר שולם עליה באמצעות כרטיסי דיירקט (Direct) או כרטיסי אשראי נטענים, יינתן למזמינה קרדיט לרכישה באתר בלבד. מזמינה שביצעה רכישות באתר באמצעות כרטיס דיירקט (Direct) או כרטיסי אשראי נטענים לא תהיה זכאית להחזר כספי.
על פי חוק, הלבשה תחתונה, בגדי ים, גרביונים, תכשיטים, אביזרים (Accessories), מוצרי איפור וטיפוח – אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה.

ז.       אחריות
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או נזק עקיף שיגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו’, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד ו/או מוצר באתר.
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה. יודגש, כי החברה עושה מירב המאמצים לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים.
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או מי שהייתה הנמענת של המשלוח, שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד.
בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל, החברה לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה או לנמענת.
החברה מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המובטח. במידה והמזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באתר או שירותים שקיבלה לוקים בפגם, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טלפון: 03-517- 5050 או במייל : info@twentysix26.com ופנייתה תענה בהקדם.
ח.     זכויות יוצרים
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
השם “TwentySix” באנגלית או “א.ל 26 אופנה והשקעות בע״מ/טוונטי סיקס” בעברית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של החברה. על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב.
ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו’, שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.
ט.       אספקה ומשלוחים
המזמינה תבחר את אופן המשלוח המתאים עבורה. המזמינה רשאית לבחור באספקת המוצרים באמצעות חברות שליחויות או באמצעות איסוף עצמי. אספקת המוצרים תהיה במסגרת זמן האספקה שנבחרה במעמד ביצוע ההזמנה אשר עלייה התחייבה החברה.
בבחירת משלוח באמצעות חברת השליחויות, המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם המזמינה בטרם הבאת המוצר. החברה מתחייבת להוציא את ההזמנה ליעד המבוקש על ידי המזמינה בתוך 5 ימי עסקים לכל חלקי הארץ. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמינה כדי לפתור כל בעיה.
אספקת המוצרים כפופה להשלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
מוצרים אשר אינם זמינים במלאי של החברה אינם כפופים לזמני האספקה המופיעים בפרק זה.

י.          מדיניות פרטיות, שמירה על סודיות ודיוור ישיר
הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע להלן נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור להלן בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
מסירת הפרטים האישיים של המזמינה בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונה של המזמינה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה למסירת פרטים אלו לחברה. מסירת פרטים אישיים אלו לחברה נועדה לאפשר לחברה לספק למזמינה את המוצרים שהזמינה וכן מעידים על גמירות דעתה של המזמינה לרכישת המוצרים מהחברה.
החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המזמינות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
עצם מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוחה לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
עוד מוסכם שמידע השמור אצל החברה כאמור לעיל יחשב לקניינה של החברה והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשת או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו. כדי לרכוש מוצר, על המזמינה לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותה בכל הרכישות והשימוש באתר. המזמינה תידרש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה או אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה משתמשת בחברת פלא-קארד לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת סליקת אשראי עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1 החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי אשראי של לקוחותיה במחשבים שלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
לאחר שנמסרו ואושרו פרטי המזמינה וניתנה הסכמתה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
יודגש כי נרשמות אשר מתנגדות לשימוש בפרטיהם ו/או מעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ו/או מבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, תודיענה על כך לחברה בכתב באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת:
https://twentysix26.com/ או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

בנוסף, משתמשות אשר ביצעו הזמנה מכל סוג שהוא באתר מאשרות בכך קבלת מסרוני עדכון על הזמנתן (ללא עלות נוספת). משתמשת אשר תחפוץ בביטול עדכונים אלו, עליה למסור לחברה הודעת הסרה למייל:info@twentysix26.com
יא.    דין ושיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.